Skip to main content

Хуулбар (Snapshot)

Snapshot гэдэг серверийн өөрчлөлтийг хадгалахыг хэлдэг. Backup-ийн зориулалтаар ашиглаж болдог. Гэхдээ backup-с ялгаатай нь snapshot-н хэмжээний харьцангуй бага байдаг мөн дискэнд гарсан өөрчлөлтүүдийг л хадгалдаг юм.

Snapshots үйлдлүүд

Snapshot үүсгэх

Заавар

Volume дотроос Snapshot үүсгэдэг. Үүсгэх заавар.

Snapshot устгах

 1. Устгах гэж буй snapshot-н сонгож Үйлдэл хэсгээс Устгах товчийг дарна.

Snapshot-1

 1. Snapshot-г устгах дараах цонх нээгдэх ба Устгах товчийг дарснаар устах үйлдэл амжилттай болно.

Snapshot-2


Snapshot-г Сервер байдлаар асаах

 1. Виртуал сервер цэсний Snapshot нөөцлөлт цэсрүү орох
 2. Асаахыг хүссэн Snapshot-г сонгож Сервер үүсгэх товчийг дарах
 3. Сервер үүсгэх товчийг дарснаар шинэ диалог цонх гарч ирэх ба дараах талбаруудыг бөглөнө.
  • Серверийн нэр
  • Серверийн машины төрөл
  • Хандах эрх
  • Дискийн хэмжээг зааж өгөх
 4. Диалогын баруун доод буландах Үүсгэх товчийг дарах.
Зөвлөгөө

Үүсгэсэн серверээ Вирутал сервер цэсний Сервер цэсрүү орж харах боломжтой.

Snapshot-3

Snapshot дээр төлбөр бодогдох уу?

Хэрэглэгч гараас snapshot авсан тохиолдолд мөнгө тооцдоггүй харин эрсдэлээс сэргийлсэн өдөр болгон автоматаар snapshot авах үйлдэл нь төлбөртэй юм.