Skip to main content

Simplehost

Simplehost буюу Веб хост. Хялбарчлах үүднээс цаашид уг гарын авлагад "Simplehost" хэмээн нэрлэх болно.

PHP суурьтай Simplehost үүсгэх

 1. Хэрэглэгчийн console хэсгийн зүүн талд байрлах Simplehost цэс рүү орно.

Simplehost-1

 1. Simplehost шинээр үүсгэхдээ Үүсгэх товчийг дарна. Гарч ирэх шинэ цонхноос PHP-г сонгож тухайн үүсгэх гэж буй хостын тохиргооны мэдээллийг оруулж Үүсгэх товчийг дарна.

Simplehost-2

 1. Simplehost шинээр үүсгэсний дараа үр дүн дараах байдлаар харагдана.

Simplehost-3

 1. Үүсгэсэн Simplehost дээр дарж домайн нэр бүхий веб холбоосоор хандаж орсны дараа үндсэн хуудас харагдах болно.

Simplehost-4

 1. Үндсэн хуудасны filemanager товч дээр дарж веб холбоосоор үсэрсний дараа нэвтрэх хэсэгт simplehost үүсгэхдээ оруулж өгсөн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг оруулна.

Simplehost-5

 1. Хуулах товч дээр дарж хост хийх вебийн файлуудыг хуулж өгнө. Zip файл хуулсан бол задлах шаардлагатай.

Simplehost-6

 1. Хуулж өгсөн хавтасны нэрийг simplehost-ын домайн нэрний араас бичиж веб холбоосоор хандана.
 • Жишээ нь: simplehost.cloud.mn/wordpress/

Simplehost-7

 1. Үндсэн хуудасны phpMyAdmin товч дээр дарж веб холбоосоор үсэрсний дараа simplehost үүсгэхдээ оруулж өгсөн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг оруулна. Server талбарыг хоосон орхино.

Simplehost-8

 1. Өгөгдлийн сантай холбогдохын тулд phpMyAdmin-н серверийн холбоосыг ашиглана.

Simplehost-9

 1. Wordpress вэб сайтын админы тохиргоог оруулна.

Simplehost-10

 1. Wordpress вэб сайт руу админ эрхээр хандаж орно.

Simplehost-11

 1. Wordpress вэб сайт руу админ эрхээр хандаж орсоны дараа үр дүн дараах байдлаар харагдана.

Simplehost-12

Simplehost-г өөрийн домайн хаягтай холбох

 1. Өөрийн домайн хаягаа simplehost-тай холбож ашиглахын тулд домайнаа оруулж нэмэх товчин дээр дарна.

Simplehost-13

 1. Мөн тухайн домайны A рекорд үүсгэж өгнө.

Simplehost-14

 1. Үр дүн дараах байдлаар харагдана.

Simplehost-14