Skip to main content

Тогтмол хаяг (Floating IP)

Тогтмол хаяг

Тогтмол хаяг нь Public IP хаяг нөөцлөх боломжийг олгоно. Private сүлжээний хаягтай үүссэн серверийг Public IP хаягтай болгохын тулд Тогтмол хаяг-ийг ашигладаг бөгөөд уг IP хаягийг салгаж өөр серверт холбох боломжтой байдаг.

Floating-1


Тогтмол хаяг үүсгэх

 1. Виртуал сервер цэсээс Тогтмол хаягууд цэсрүү орох.
 2. Үүсгэх товч дээр дарснаар шинэ диалог цонх гарч ирнэ.
 3. Дэлгэрэнгүй хэсэгт тайлбарыг оруулна.
 4. Баруун доод буланд байрлах Үүсгэх товчийг дарснаар Тогтмол хаяг үүснэ.

Floating-2


Тогтмол хаяг устгах

 1. Виртуал сервер цэсээс Тогтмол хаягууд цэс рүү орох.
 2. Устгах гэж буй хаягийн үйлдэл мөрөнд байрлах устгах товчийг дарах.
 3. Устгах товчийг дарснаар гарч ирэх диалог цонх дээрх Delete товчийг дарна.

Floating-3


Тогтмол хаягийг сервертэй холбох

Тогтмол хаягийг сервертэй холбохдоо хоёр аргаар холбох боломжтой.

Зөвлөгөө
 1. Виртуал сервер цэсээс Тогтмол хаягууд цэс рүү орох.
 2. Хүснэгтээс холбох гэж буй тогтмол хаягийн ард байрлах Залгах товч дээр дарах.
 3. Гарч ирэх диалог цонхноос Тогтмол хаяг хэсэг холбох хаягийг зааж өгнө.
 4. Уягдах хаягууд хэсэгт холболт хийх серверийг IP хаягийг сонгох
 5. Баруун доод буланд байрлах Үүсгэх товчийг дарснаар тухайн хаяг сервертэй уягдана.

Floating-4